ATT KUNNA UTANTILL


FADER VÅR
VÄLSIGNELSEN
TROSBEKÄNNELSEN
DOPBFALLNINGEN
LILLA BIBELN
BUDORDEN
DET DUBBLA KÄRLEKSBUDET
DEN GYLLNE REGELN


FADER VÅR
Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, så som i himmelen,
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd,
giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta
dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt,
och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

VÄLSIGNELSEN
Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss
och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss
och give oss frid.
I Faderns och Sonens † och den helige Andes namn.

TROSBEKÄNNELSEN
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

DOPBFALLNINGEN
Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn,
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.»
(Matt. 28:18–20)

LILLA BIBELN
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son,
för att de som tror på honom
inte skall gå under utan ha evigt liv.
(Joh 3:16)

BUDORDEN
1.Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig.
2. Du skall inte missbruka Herrens,
din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.
3. Tänk på vilodagen, så att du helgar den.
4. Hedra din fader och din moder,
för att det må gå dig väl och du må leva länge i ditt land.
5. Du skall inte dräpa.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd
mot din nästa.
9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
10. Du skall inte ha begär till något
som tillhör din nästa.

DET DUBBLA KÄRLEKSBUDET
Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta
och med hela din själ och med hela din kraft
och med hela ditt förstånd,
och din nästa som dig själv.
(Luk 10:27)

DEN GYLLNE REGELN
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er,
det skall ni också göra för dem.
(Matt 7:12)