Finns Gud?

JA
svarar kristna

VET INTE
svarar agnostiker

NEJ
svarar ateister

JAJAMÄN
svarar Gud

Om Gud finns

Hur kan man veta om Gud finns eller inte?
Egentligen är det en fråga om bevis och om tro. Först måste det finnas bevis och sedan måste man tro på bevisen. Så är det egentligen med allting. Bevisen blir först bevis när man tror på dem och för att kunna tro på dem måste man utgå från att de är möjliga.
T ex kan gräs bli vått p g a olika anledningar, men förutsättningen man har är att gräs inte blir vått av sig själv. När man tittar in i ett cykelgarage och upptäcker att gräset där är blött trots att det finns tak så kan man utesluta att det har blivit blött p g a regn, det skulle kunna ha stänkt, men då kan man bara undersöka när det regnade sen sist och var det i förra veckan måste anledningen vara en annan. Det kan vara att någon medvetet har sprutat vatten eller hällt en spann med vatten på gräset så att det blivit blött. Då blir nästa fråga "varför". Och det är i så fall bara att undersöka om det finns några vittnen eller om man kan få någon att erkänna att han eller hon har medvetet blött ner gräset i cykelgaraget.
Hela denna logiska slutsats bygger på att gräset i cykelgaraget inte kan bli blött av sig själv. Om det kunde det hade man inte funderat över något annat så mycket.

Förutsättningar
På samma sätt är det med Gud. Sedan i mitten på 1800-talet förutsätter man alltid med bevis att Gud inte finns. Hela den vetenskapliga grunden utgår från att Gud inte finns och därför måste man leta efter andra förklaringar till hur universum och världen blev till samt till varför vi gör som vi gör, som i många fall är så svårt att förklara om man har bortförklarat Gud.

Men om man inte tar med förutsättningen att Gud inte finns, utan räknar med att Gud skulle kunna finnas, så blir det lättare med att kalla det för bevis när man skall försöka förklara att Gud verkligen finns och att det finns bevis för det.

Men bevis är ett så svårt ord, det är lättare att kalla det för "ledtrådar" precis som polisen gör när de skall undersöka något som har hänt och som de inte har vittnen till att förklara det som hänt. De hittar istället en massa ledtrådar som de kan dra slutsatser utifrån.

Ledtrådar till Guds existens

1. Explosionen på boktryckeriet
En nobelpristagare sa vid ett tillfälle: "Att världen och människan skulle ha kommit till av en ren slump är lika otroligt som att ett stort uppslagsverk skulle kommit till genom en explosion i ett tryckeri!"
Tänk dig att du har en dynamitladdning i händerna. Du tänder på och slänger in den i ett boktryckeri och det blir en stor smäll. Röken far högt upp i luften och allt rasar samman. Efter en stund, när röken har skingrats, går du in där det en gång var en byggnad och se, där på golvet står ett helt uppslagsverk i 24 band. Du går fram till det. Det är fortfarande lite varmt när du tar upp en av böckerna, men visst. Från A-Ö, varenda bokstav finns tryckt färdig på bladen, det är helt perfekt, flera tusen sidor och inte ett feltryck.
Tycker du att det verkar otroligt? Nåväl, men att universum och du skulle kommit till av en rent slump är ännu mer otroligt!!!
Har du kommit till av en slump eller av att någon har skapat? T ex Gud?
Detta är första ledtråden eller beviset för att Gud finns.

2. Vem har gjort det?
Hur kan det komma sig att allting är så enastående perfekt. Det är så perfekt att vetenskapsmännen fortfarande knappt vet ens hälften av hur vår mänskliga kropp fungerar. I alla fall kan man inte bota så många sjukdomar, nästan ingen alls, man hjälper mest kroppen på traven. Och hur kan det komma sig att allting stämmer så väl överens. Visst kan man förklara det på många olika sätt, men om vi nu inte förutsätter att Gud inte finns till, utan tar med Gud som ett alternativ, så pekar nästan allting på att det måste finnas någon form av logik bakom allting. Att saker och ting inte stämmer lika bra idag beror till nästan 100 procent på oss människor. Vi har misskött den annars så helt perfekta värld vi lever i.
Att allting är så enastående perfekt är en ledtråd eller bevis för att Gud finns.

3. Varför är det mening med livet?
Vi människor behöver alltid ha något att leva för, det räcker inte med att leva. För djuren räcker det, men inte för människan. Genom hela historien ser vi samma sak. Det handlar hela tiden om utveckling, det skall bli bättre och bättre. Men varför då? Jo, av någon anledning måste vi söka efter någon form av mening med livet. Det är precis som om vi människor har gått miste om den och sedan dess måste försöka återfinna den på något sätt. Att det måste finnas en mening med livet är en ledtråd till att det finns en orsak till detta. Det närmaste anledningen till det är att Någon har givit oss en mening med livet, som vi uppenbarligen tappat bort och nu försöker att återfinna. Denna Någon måste vara Gud.
Att vi behöver en mening med livet är en ledtråd eller ett bevis för att Gud finns.

4. Livets regler
Varför har vi bestämda regler som vi måste lära oss och vi vet av oss själva att när något inte är bra även om vi inte alltid kan förklara varför. När antropologer forskade i gamla kulturer på Nya Guinea som aldrig hört talas om den civiliserade världen och aldrig hört något om Gud eller tio Guds bud, så hade de ändå ett regelverk såsom tio guds bud. Överallt i världen har man sett samma fenomen. Det är precis som om mänskligheten är skapad med vissa grundläggande regler, som finns där även om man inte har lärt dem.
Att dessa regler finnns i mänskligheten är en ledtråd eller ett bevis för att Gud finns.

5. Det inre tomrummet
Ibland talas det om tomrum i en människa. I slutet av 1800-talet var det populärt att tala om det här. Men egentligen är det konstigt att så många upplever att det är något som saknas. Det är ju därför många försöker att fylla livet med något för att få en mening med livet som är godtagbar. Men varför finns tomrummet? Det måste ju ha kommit någonstans ifrån. Bibeln lär oss att tomrummet kom en gång när människan valde att inte ha med Gud att göra. Och man märker att när man lär känna Gud så är det precis som man tappar tomrummet och det fylls istället med mening. För alla kristna är det likadant och detta är en av anledningarna till att varför många upplever ett inre tomrum som fylls när man lär känna Gud så blir detta en ledtråd eller ett bevis för att Gud finns.

6. Att möta Gud hos varandra
När man träffar en människa vet man inte någonting om denne annat än det man ser. Men ju mer man lär känna personen ifråga inser man vem den personen verkligen är. Men det finns ett undantag och det är när man träffar en människa som är kristen. Det räcker att få veta att den människan är kristen och så kan man omedelbart tala om exakt samma upplevelser av sin tro och hur det fungerar med att vara kristen, även om man aldrig har träffats tidigare. Det finns någon gemensamt för alla kristna och det är kunskapen och känslan av Guds närvaro. Något sådan hade varit omöjligt om Gud hade varit en påhittad person eller ett psykologiskt fenomen. Alltså är mötet med andra kristna en ledtråd eller ett bevis för att Gud finns.

Vetenskapen

Många idag verkar tro på det som vetenskapsmän kommer fram till och det är ju inte konstigt. Vetenskapsmännen försöker att få fram sanningen om de saker de forskar i. Men problem blir det när det man forskar i blir omöjligt att direkt bevisa. Ofta ledes bevisningen fram genom olika matematiska formler och lika ofta formulerar man hypoteser och teorier som låter som om de var helt bevisbara. Men faktum kvarstår i all vetenskap att den i grunden bygger på tre fundament. Två av dem har med tro att göra och den tredje är en ren förutsättning.

De är:
1. Universum är ett ställe med ordning där allt sker på ett regelbundet sätt.
Man tror det här, man har ingen aning. Men eftersom det verkar att fungera på det här sättet och hittills har inget påvisats som motsäger detta, så fortsätter man att tro. Men det är en tro inte en vetskap.
2. Den information vi tar emot med våra sinnen ger en sann bild av universum.
Vi kan inte veta om vi uppfattar saker och ting på samma sätt med våra sinnen, men vi förutsätter att vi uppfattar på samma sätt och ingenting verkar motsäga det, så vi fortsätter att tro. men det är en tro inte en vetskap.
3. Vi förutsätter i det vetenskapliga perspektivet att Gud inte existerar.
Det är en ren förutsättning som inte har med sanning att göra eller vetskap. Det är och har varit obekvämt för vissa med Guds existens, dessutom skulle det bli besvärligt för viss forskare om det visar sig att Gud existerar. Då får de inte lika mycket att göra.


Att kunna om Gud finns

A. Det finns bevis för att Gud finns, men det gäller att tro på dem.
B. Bevisen är lättare att förstå om man kallar dem för "ledtrådar".
C. Bevisen eller ledtrådarna är minst 6 stycken som kallas för:
    1. Explosionen på boktryckeriet
    2. Vem har gjort det?
    3. Varför mening med livet?
    4. Livets regler
    5. Det inre tomrummet
    6. Att möta Gud hos varandra


Om Gud

Om Guds treenighet

Finns Gud?

Vad och var står det i Bibeln?

Sammanfattning

Frågor och svar

Andakt